صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۰۴۳,۱۵۲,۴۰۱,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۱۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۳۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۳۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱,۰۰۶,۱۶۵ ۱,۰۰۴,۳۱۵ ۱,۰۰۴,۳۱۵ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۴۳,۱۵۲,۴۰۱,۴۶۹
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱,۰۳۲,۳۸۹ ۱,۰۳۰,۵۰۲ ۱,۰۳۰,۵۰۲ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۵,۰۲۳,۷۰۶,۷۴۹
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۰۴۵,۳۴۳ ۱,۰۴۳,۴۳۹ ۱,۰۴۳,۴۳۹ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۳۴,۳۸۸,۵۲۶,۰۶۶
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۰۶۱,۱۷۲ ۱,۰۵۹,۱۶۶ ۱,۰۵۹,۱۶۶ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۱,۶۶۰,۶۱۵,۸۲۶
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱,۰۶۶,۵۵۵ ۱,۰۶۴,۵۴۴ ۱,۰۶۴,۵۴۴ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۴۵,۴۳۵,۷۳۸,۹۴۹
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱,۰۶۶,۵۹۳ ۱,۰۶۴,۵۸۱ ۱,۰۶۴,۵۸۱ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۴۵,۸۱۴,۲۷۳,۶۹۶
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱,۰۶۶,۶۳۱ ۱,۰۶۴,۶۱۹ ۱,۰۶۴,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۴۶,۱۹۲,۸۱۳,۹۹۰
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱,۰۶۳,۲۴۰ ۱,۰۶۱,۲۳۴ ۱,۰۶۱,۲۳۴ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۶۱۲,۳۳۷,۹۸۳,۶۲۳
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱,۰۵۴,۶۲۷ ۱,۰۵۲,۶۳۶ ۱,۰۵۲,۶۳۶ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۲۶,۳۶۰,۱۱۵,۴۸۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۰۸۴,۸۳۲ ۱,۰۸۲,۷۹۸ ۱,۰۸۲,۷۹۸ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۷,۹۸۰,۹۳۴,۹۶۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱,۱۱۲,۹۷۱ ۱,۱۱۰,۸۹۷ ۱,۱۱۰,۸۹۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۰۸,۹۶۸,۵۵۲,۸۱۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱,۱۰۹,۱۶۶ ۱,۱۰۷,۰۹۸ ۱,۱۰۷,۰۹۸ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۰,۹۸۴,۸۷۹,۴۴۹
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱,۱۰۹,۲۰۵ ۱,۱۰۷,۱۳۷ ۱,۱۰۷,۱۳۷ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۱,۳۷۴,۰۶۴,۲۸۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱,۱۰۹,۲۴۴ ۱,۱۰۷,۱۷۶ ۱,۱۰۷,۱۷۶ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۱,۷۶۳,۲۵۴,۶۰۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱,۱۴۰,۵۰۶ ۱,۱۳۸,۴۰۱ ۱,۱۳۸,۴۰۱ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۴,۰۰۹,۵۳۶,۷۱۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱,۱۶۷,۸۶۴ ۱,۱۶۵,۷۲۱ ۱,۱۶۵,۷۲۱ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۵۷,۲۰۶,۲۱۹,۰۸۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱,۱۴۶,۸۸۲ ۱,۱۴۴,۷۷۰ ۱,۱۴۴,۷۷۰ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۴۷,۶۹۵,۵۶۶,۱۱۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱,۱۷۴,۹۲۳ ۱,۱۷۲,۷۷۱ ۱,۱۷۲,۷۷۱ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۲۷,۷۰۸,۲۰۴,۴۷۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱,۱۹۰,۱۷۳ ۱,۱۸۸,۰۰۲ ۱,۱۸۸,۰۰۲ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۰,۰۲۱,۱۲۵,۲۷۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱,۱۹۰,۲۱۴ ۱,۱۸۸,۰۴۳ ۱,۱۸۸,۰۴۳ ۰ ۰ ۱۰,۴۵۲,۱۲۵ ۰ ۴۵۲,۱۲۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۸۰,۴۳۳,۹۴۸,۹۲۶
  مشاهده همه