صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰۰,۴۶۱,۱۳۷,۸۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰۲,۶۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰۰,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۰۰,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۸۰۲,۶۶۶ ۸۰۰,۹۲۲ ۸۰۰,۹۲۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۴۶۱,۱۳۷,۸۷۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۸۰۴,۸۱۸ ۸۰۳,۰۷۴ ۸۰۳,۰۷۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۱,۵۳۶,۸۲۶,۱۳۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۸۰۵,۲۹۸ ۸۰۳,۵۵۷ ۸۰۳,۵۵۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۱,۷۷۸,۶۱۲,۶۱۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۸۰۷,۳۶۰ ۸۰۵,۶۱۹ ۸۰۵,۶۱۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۲,۸۰۹,۳۵۷,۲۹۷
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۸۰۷,۴۳۲ ۸۰۵,۶۹۲ ۸۰۵,۶۹۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۲,۸۴۵,۷۶۱,۸۹۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۸۰۷,۵۰۵ ۸۰۵,۷۶۴ ۸۰۵,۷۶۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۲,۸۸۲,۱۶۶,۵۲۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۸۲۲,۱۷۳ ۸۲۰,۴۱۶ ۸۲۰,۴۱۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۲۰۸,۰۴۹,۶۳۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۸۳۰,۶۱۷ ۸۲۸,۸۵۰ ۸۲۸,۸۵۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۴۲۴,۸۲۲,۲۴۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۸۳۵,۸۷۰ ۸۳۴,۰۹۷ ۸۳۴,۰۹۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۰۴۸,۷۴۳,۰۰۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۸۳۵,۹۴۴ ۸۳۴,۱۷۲ ۸۳۴,۱۷۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۰۸۵,۷۷۷,۶۹۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۸۳۶,۰۱۸ ۸۳۴,۲۴۶ ۸۳۴,۲۴۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۱۲۲,۸۱۲,۴۳۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۸۳۶,۰۹۲ ۸۳۴,۳۲۰ ۸۳۴,۳۲۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۱۵۹,۸۴۷,۲۰۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۸۳۶,۱۶۶ ۸۳۴,۳۹۴ ۸۳۴,۳۹۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۱۹۶,۸۸۲,۰۱۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۸۳۸,۲۱۹ ۸۳۶,۴۴۷ ۸۳۶,۴۴۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۲۲۳,۶۲۶,۲۹۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۸۴۹,۳۷۹ ۸۴۷,۵۹۷ ۸۴۷,۵۹۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۲۳,۷۹۸,۲۹۷,۰۴۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۸۶۹,۲۷۰ ۸۶۷,۴۶۵ ۸۶۷,۴۶۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۳,۷۳۲,۵۴۹,۱۰۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸۷۶,۴۲۴ ۸۷۴,۶۱۳ ۸۷۴,۶۱۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۷,۳۰۶,۵۳۲,۴۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۸۷۸,۲۰۵ ۸۷۶,۳۹۶ ۸۷۶,۳۹۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۸,۱۹۸,۱۲۲,۳۱۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۸۷۸,۲۸۱ ۸۷۶,۴۷۲ ۸۷۶,۴۷۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۸,۲۳۵,۹۱۲,۷۲۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۸۷۸,۳۷۶ ۸۷۶,۵۶۷ ۸۷۶,۵۶۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۳۸,۲۸۳,۷۰۰,۷۰۷
  مشاهده همه